Skip to content Skip to footer

Projekt pt. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach projektu nr POWR.02.14.00-00-1009/19, działanie: 2.14 Rozwój narzędzi do uczenia się przez całe życie. W ramach projektu zostaje powołany przy Toruńskim Technikum Informatycznym w Toruniu, ponadpodstawowej szkole dla młodzieży prowadzonej przez Teresę Synik- Lokalny Ośrodek Wiedzy w Edukacji w Toruniu.

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2020 r. do 30 listopada 2021 r.

Obszar realizacji projektu: Gmina Miasta Toruń oraz Gmina Wielka Nieszawka

Kwota dofinansowania: 202 860,00 zł

Grantodawca projektu:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
adres e-mail: 
lowe@byd.pl
http://www.lowe.byd.pl/

Cele szczegółowe

  1. Zwiększenie udziału dorosłych w edukacji przez uaktywnienie i zaangażowanie osób dotychczas biernych edukacyjnie z wykorzystaniem zasobów partnerów.

  2. Efektywne rozwiązywanie problemów społecznych wynikających z niskiego poziomu kompetencji kluczowych.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną darmowe szkolenia i warsztaty dla osób dorosłych, w tym opiekunów i rodziców dzieci realizujących obowiązek szkolny, a w szczególności będą to:

  • osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych,

  • osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji,

  • osoby dorosłe związane z rolnictwem,

  • osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,

  • osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny,

  • osoby dorosłe w wieku 45+.

Proponowane formy wsparcia w ramach projektu:

Trening radzenia sobie ze stresem
szkoła rodzica – trening kompetencji wychowawczych rodziców
trening budowania relacji z dzieckiem będącym w okresie dojrzewania
edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień
warsztaty z wykorzystaniem różnych technik terapii zajęciowej
warsztaty ceramiczne jako forma terapii zajęciowej
poznajemy historię i tradycje regionu
warsztaty z obsługi komputera i urządzeń mobilnych
warsztaty z zarządzania budżetem domowym z wykorzystaniem Excel
warsztaty ze zdrowego odżywiania się
warsztaty tworzenia podmiotów ekonomii społecznej
warsztaty z zakładania działalności gospodarczej
warsztaty z terapii zajęciowej z uwzględnieniem osób 45+

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies - Polityka prywatności. Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych - RODO. Więcej o samym RODO dowiesz się TUTAJ.