Skip to content Skip to footer

Kryteria edukacyjne - wymagane:

WIEK

status osoby dorosłej tj.: powyżej 18 lat

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

zamieszkanie na terenie gmin: miasta Toruń, Wielka Nieszawka

FORMULARZ

wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia RODO - konieczne jest dostarczenie dokumentów podpisanych odręcznie do sekretariatu szkoły

PRZYNALEŻNOŚĆ DO KATEGORII

  • osoby posiadające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w dalszej przeszłości);
  • osoby przejawiające brak aktywności zawodowej i społecznej: w tym osoby przejawiające jedynie aktywność w rolnictwie jako jedynym źródłem utrzymania;
  • osoby bezrobotne, zwłaszcza długotrwale;
  • osoby NEET (młodzież pozostająca poza sferą zatrudnienia i edukacji tj.: osoby nie pracujące, nie uczące się, bez doświadczenia zawodowego);
  • osoby w wieku niemobilnym (grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku: mężczyźni 45 - 64 lata, kobiety: 45 - 59 lat);
  • pozostałe osoby dorosłe chcące skorzystać z oferty LOWE w zależności od zdiagnozowanych problemów ekonomicznych i społecznych

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies - Polityka prywatności. Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych - RODO. Więcej o samym RODO dowiesz się TUTAJ.